ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English

เซ็นทรัลแล็บไทย ชูนโยบายสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร-แปรรูป เพื่อการส่งออก

นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวถึงความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลว่า สินค้าเกษตรที่สามารถส่งออกไปต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากต้นทาง หรือภาครัฐ ตามรายการที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดโลกได้ การรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการจำเป็นต้องส่งสินค้าไปตรวจรับรองทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก

งานบริการของเซ็นทรัลแล็บไทย แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านบริการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ เช่น สารเคมีตกค้าง ยาปฏิชีวนะ เชื้อก่อโรค สินค้าจีเอ็มโอ (GMO) หรือการปนเปื้อนดีเอ็นเอสัตว์ในอาหาร และด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพและผลผลิต การตรวจรับรองด้านพืช การวิเคราะห์คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

สำหรับภาคการเกษตร มีการทดสอบหาสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 4 กลุ่ม ประกอบด้วย สารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่ม Organocholorine, สารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่ม Carbamate, สารเคมีกำจัดศตรูพืชในกลุ่ม Organophosphate และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่ม Pyrethroid ทั้ง 4 กลุ่ม ถือเป็นสารเคมีต้องห้ามที่หลายประเทศไม่ให้มีในสินค้าผักผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ เซ็นทรัลแล็บไทยยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพ เพื่อพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร หรือ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ทดสอบคุณค่าทางอาหาร, ตรวจสอบอายุอาหาร เป็นต้น ซึ่งการทดสอบเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยแข่งขันได้ในระดับโลก รวมถึงรายการทดสอบนอกห้องปฏิบัติการ หรือปัจจัยการผลิต อาทิ การทดสอบปุ๋ยและฮอร์โมนพืชต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล


สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ เช่น ลำไย และลิ้นจี่ ที่มียอดการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป และอาหาร สร้างรายได้่เข้าสู่ท้องถิ่นกว่าปีละ 500 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างสินค้าเกษตรเข้าตรวจกับทางแล็บได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สงขลา และกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 5-7 วัน ก็จะทราบผล สำหรับสินค้าส่งออกจะใช้เวลาดำเนินงาน 48 ชั่วโมง หรือบางรายการอาจใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมง

ส่วนราคาค่าตรวจขึ้นอยู่กับตัวอย่างสินค้า เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่น ถ้าสินค้าผ่านมาตรฐาน ทางแล็บจะออกใบรับรองผลการทดสอบเพื่อนำไปใช้การันตีคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าได้ หากพบการปนเปื้อนก็จะแจ้งผลให้ผู้ประกอบการนำไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าต่อไป

“การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยของสินค้าไม่ได้มีแค่เจ้าของสินค้าและผู้บริโภคเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ แต่ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นต้นสำหรับผู้ส่งออกสินค้าชนิดนั้นด้วย ที่ผ่านมาทำได้แค่การสุ่มตรวจตามด่านต่างๆ ก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ บางครั้งเจอปัญหาสุ่มตรวจไม่ผ่านก็จะเสี่ยงถูกปฏิเสธจากประเทศนำเข้าก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้” กรรมการผู้อำนวยการ กล่าว

เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นแล็บที่มีมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รองรับการตรวจทดสอบ 400,000 ตัวอย่าง ต่อปี เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค เซ็นทรัลแล็บไทยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SMEs) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ

ที่มา http://link..89330

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CENTRAL LAB THAI ให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

เลือกตรวจวิเคราะห์ออนไลน์กับเราได้ที่ เมนูหลักเลือกตรวจวิเคราะห์

โดย admin 2565/09/12 08:36:21
อ่าน: 237, ความเห็น: 0, e

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตรวจยาปฏิชีวนะ , ตรวจสารเคมีตกค้าง , ตรวจสินค้าจีเอ็มโอ 
 

พิมพ์ตัวเลข ↑
 
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

การตรวจ ผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
Update: 2566/08/30 08:27:01
อ่าน: 902 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่เจ้าของสินค้า ไม่ควรมองข้าม
Update: 2566/08/30 08:23:39
อ่าน: 1086 ความเห็น: 0
ตรวจ GMP น้ำ กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:22:00
อ่าน: 1170 ความเห็น: 0
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:03:41
อ่าน: 1624 ความเห็น: 0
ตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับการใช้ปุ๋ย ไม่ว่าปลูกพืชอะไร ก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนปุ๋ยได้สูงกว่าจ่ายค่าตรวจดินหลายเท่า
Update: 2565/12/15 06:51:14
อ่าน: 1639 ความเห็น: 0
เซ็นทรัลแล็บไทย แนะควรสร้างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อป้องกันสารอันตรายปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร
Update: 2565/11/30 13:22:48
อ่าน: 648 ความเห็น: 0
พืชกระท่อม เซ็นทรัลแล็บไทย ย้ำสร้างมาตรฐาน ต้องเริ่มจากระบบ GAP ส่วนการนำไปใช้ต้องระมัดระวัง
Update: 2565/11/30 12:44:14
อ่าน: 594 ความเห็น: 0
ปลูกกัญชากัญชง แนะเกษตรกร แปรรูปทำผลิตภัณท์
Update: 2565/11/01 15:57:37
อ่าน: 727 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่ผู้ซื้อไม่ควรมองข้าม
Update: 2565/10/12 00:35:38
อ่าน: 317 ความเห็น: 0
ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab Thai) – ทดสอบให้มั่นใจว่าปลอดภัย
Update: 2565/09/12 15:09:52
อ่าน: 827 ความเห็น: 0
© CentralLab.online 2022