ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English

ตรวจ GMP น้ำ กับ centrallab.online

ตรวจ GMP น้ำ กับ centrallab.online
น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเภสัชภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำ สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในประเทศไทย หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) คือชุดแนวทางที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ ในการขอการรับรอง GMP ในประเทศไทย การทดสอบน้ำเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการ

น้ำที่ใช้ในการผลิตยาต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน มาตรฐานเหล่านี้กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเป็นไปตามแนวทางของ International Council for Harmonization (ICH) น้ำที่ใช้ในการผลิตยาต้องมีคุณภาพสูงและปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

การทดสอบน้ำตามมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองจาก อย. ห้องปฏิบัติการต้องมีอุปกรณ์และความชำนาญที่จำเป็นในการทดสอบน้ำอย่างแม่นยำและตัดสินว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ น้ำจะต้องผ่านการทดสอบพารามิเตอร์ต่างๆ รวมถึงการปนเปื้อนของแบคทีเรีย การปนเปื้อนของสารเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพ

ในการทดสอบน้ำเพื่อหาการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ห้องปฏิบัติการต้องใช้วิธีที่เรียกว่า total viable counts (TVC) วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงตัวอย่างน้ำบนอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วนับจำนวนโคโลนีที่ก่อตัวขึ้น การปรากฏตัวของแบคทีเรียในน้ำสามารถบ่งบอกถึงการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น และอาจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

การปนเปื้อนทางเคมีของน้ำยังเป็นปัญหาในอุตสาหกรรมยาอีกด้วย ห้องปฏิบัติการต้องทดสอบการมีอยู่ของสารเคมีต่างๆ รวมทั้งโลหะหนักและสารประกอบอินทรีย์เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ การทดสอบเหล่านี้จะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการและมาตรฐานเฉพาะตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยกำหนด

ต้องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำ เช่น pH และการนำไฟฟ้าด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในช่วงที่กำหนด ค่า pH ของน้ำที่ใช้ในการผลิตยาควรอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 ในขณะที่ค่าการนำไฟฟ้าควรน้อยกว่า 50 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร พารามิเตอร์เหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำนั้นเหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิตยา

สรุปได้ว่า การทดสอบน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญในการขอการรับรอง GMP ในประเทศไทย น้ำที่ใช้ในการผลิตยาต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย อย. และต้องผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ด้วยความมั่นใจว่าน้ำที่ใช้ในการผลิตยามีคุณภาพสูงสุด บริษัทต่างๆ จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของตน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CENTRAL LAB THAI ให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

เลือกตรวจวิเคราะห์ออนไลน์กับเราได้ที่ เมนูหลักเลือกตรวจวิเคราะห์

โดย admin 2565/12/15 07:22:00
อ่าน: 1170, ความเห็น: 0, e

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตรวจ GMP น้ำ , มาตรฐาน GMP น้ำ , ตรวจน้ำ GMP 
 

พิมพ์ตัวเลข ↑
 
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

การตรวจ ผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
Update: 2566/08/30 08:27:01
อ่าน: 902 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่เจ้าของสินค้า ไม่ควรมองข้าม
Update: 2566/08/30 08:23:39
อ่าน: 1085 ความเห็น: 0
ตรวจ GMP น้ำ กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:22:00
อ่าน: 1170 ความเห็น: 0
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:03:41
อ่าน: 1624 ความเห็น: 0
ตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับการใช้ปุ๋ย ไม่ว่าปลูกพืชอะไร ก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนปุ๋ยได้สูงกว่าจ่ายค่าตรวจดินหลายเท่า
Update: 2565/12/15 06:51:14
อ่าน: 1639 ความเห็น: 0
เซ็นทรัลแล็บไทย แนะควรสร้างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อป้องกันสารอันตรายปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร
Update: 2565/11/30 13:22:48
อ่าน: 648 ความเห็น: 0
พืชกระท่อม เซ็นทรัลแล็บไทย ย้ำสร้างมาตรฐาน ต้องเริ่มจากระบบ GAP ส่วนการนำไปใช้ต้องระมัดระวัง
Update: 2565/11/30 12:44:14
อ่าน: 594 ความเห็น: 0
ปลูกกัญชากัญชง แนะเกษตรกร แปรรูปทำผลิตภัณท์
Update: 2565/11/01 15:57:37
อ่าน: 727 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่ผู้ซื้อไม่ควรมองข้าม
Update: 2565/10/12 00:35:38
อ่าน: 317 ความเห็น: 0
ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab Thai) – ทดสอบให้มั่นใจว่าปลอดภัย
Update: 2565/09/12 15:09:52
อ่าน: 826 ความเห็น: 0
© CentralLab.online 2022