ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูฉลากโภชนาการ
ฟอร์มขอฉลากฯ | รายการขอฉลากฯ

ใบคำขอรับบริการ ข้อมูลการออกฉลากโภชนาการ
สอบถามเพิ่มเติม 090-592-8614

โปรดเลือก ☑ ฉลากโภชนาการที่ท่านต้องการ

ฉลากโภชนาการ Thai+US 10,000บาท รายการตรวจ
ฉลากโภชนาการ Thai 6,000บาท รายการตรวจ
ฉลากแบบย่อ+Cholesterol TH 4,700บาท รายการตรวจ
 
ราคารวม 0 [สรุปราคาสุทธิอยู่ด่านล่างนะคะ]


เพิ่มฉลากสำหรับประเทศต่างๆ
Thai GDA (ภาษาไทย) -
Thai GDA (ภาษาอังกฤษ) 100
US (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) -
Australia (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
Canada (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
China (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
EU (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
Hong Kong (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
Japan (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
Malaysia (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
New Zealand (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
Singapore (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
Taiwan (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) 200
อื่นๆ 200

ชื่อ ผู้ให้ข้อมูล
 

เบอร์โทร ผู้ให้ข้อมูล
 

ชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งผลตรวจกลับไปยังคุณ
 

ชื่อที่อยู่ ที่จะระบุในใบรายงานผล

ชื่อ ร้านค้า/บริษัท/องค์กร (ภาษาไทย)
 

ที่อยู่ ภาษาไทย
 

ชื่อ ร้านค้า/บริษัท/องค์กร (ภาษาอังกฤษ)


ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ


ชื่อตัวอย่าง (ภาษาไทย)
 

ชื่อตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ)
 

ต้องมีการเตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบหรือไม่


ทำฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์ สำหรับกี่ขนาดบรรจุ?


มีขนาดบรรจุมากกว่า 3 ขนาด หรือมีข้อสงสัย
โทร 090-592-8614 คุณปริม
ราคารวม 0 [สรุปราคาสุทธิอยู่ด่านล่างนะคะ]

ขนาดบรรจุที่ 1
ชนิดของภาชนะบรรจุสินค้า
(Type of Packaging)
น้ำหนักสุทธิ / ปริมาตรสุทธิ
(Net Weight / Net Volume) (g./mL.)
ขนาดหนึ่งหน่วยบริโภค
(Serving Size) (g./mL.)
จำนวนครั้งที่รับประทาน
(Serving per container)
ปริมาณน้ำตาล / น้ำเชื่อม / น้ำผึ้ง หรือสารให้ความหวานอื่นๆ ที่เติมลงในผลิตภัฑ์
(% หรือแจ้งเป็นสัดส่วนที่ใช้) (เฉพาะฉลาก USFDA)


หมายเหตุ


รวมค่าตรวจวิเคราะห์ 0 บาท
VAT 0 บาท

รวมค่าบริการทั้งหมด 0 บาทคุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12