ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
ระบบตัวอย่าง ยังไม่เปิดให้บริการ
หน้าหลัก | กระดานความรู้
เมนูตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ฟอร์มตรวจกัญชา | รายการตรวจกัญชา

ใบคำขอรับบริการ ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
สอบถามเพิ่มเติม 090-592-8614

Method
In-house method TE-CH-418 based on Journal of AOAC International Vol.102, No.6 2019, P.1822-1833 by LC-MSD

โปรดเลือก ☑ สารสำคัญที่ต้องการตรวจวิเคราห์

1.Canabidiol (CBD) 5,000 บาท
2.Tetrahydrocannabinol (THC) 5,000 บาท
3.Cannabinol 5,000 บาท
 
ราคารวม 0 [สรุปราคาสุทธิอยู่ด่านล่างนะคะ]

ชื่อ ผู้ให้ข้อมูล
 

เบอร์โทร ผู้ให้ข้อมูล
 

ชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งผลตรวจกลับไปยังคุณ
 

ชื่อที่อยู่ ที่จะระบุในใบรายงานผล

ชื่อ ร้านค้า/บริษัท/องค์กร (ภาษาไทย)
 

ที่อยู่ ภาษาไทย
 

ชื่อ ร้านค้า/บริษัท/องค์กร (ภาษาอังกฤษ)


ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ


ชื่อตัวอย่าง (ภาษาไทย)
 

ชื่อตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ)
 

หมายเหตุ


รวมค่าตรวจวิเคราะห์ 0 บาท
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

รวมค่าบริการทั้งหมด 0 บาทคุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์มาที่
คุณ เสาวณีย์ สีเชียงสา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
เลขที่ 117/4 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร 089-494-5303

ดูข้อมูลเพิ่มติม เกี่ยวกับ เซ็นทรัลแล็บ ที่ CentralLabThai.com

©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12