ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ฟอร์มตรวจกัญชา | รายการตรวจกัญชา

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจดูรายการของคุณด้านล่างนี้
2.กดพิมพ์เอกสารแนบ เพื่อแนบมากับตัวอย่าง ส่งมายัง Central Lab
3.กดพิมพ์จ่าหน้ากล่อง สามารถแปะหน้ากล่องตัวอย่าง และจัดส่งได้เลย
*หมายเหตุ ปริมาณตัวอย่างเพื่อส่งตรวจขั้นต่ำ
1. ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำ เช่น เครื่องดื่มใช้ปริมาณ500 มิลลิลิตร
2. ผลิตภัณฑ์ประเภทผง ใช้ปริมาณ200 กรัม
3. ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน เช่น น้ำมันนวด น้ำมันกัญชาใช้ปริมาณ200 กรัม
4. ผลิตภัณฑ์ประเภทแปรรูปต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว ยาสีฟันใช้ปริมาณ500 กรัม
5. สารสกัดกัญชง กัญชาใช้ปริมาณ100 กรัม
6. ใบกัญชง กัญชาสดใช้ปริมาณ500 กรัม

รายการลูกค้าที่ส่งตรวจวิเคราะห์ สารสำคัญกัญชา/กัญชง

12
IDคำขอวันที่Order Confirmสั่งพิมพ์ผู้ให้ข้อมูลการชำระเงินผลตรวจแก้ไขลบ
CNB5936 2566/08/24 21:19:34 waiting.. พิมพ์เอกสารแนบ เกียรติศัก ศรีภูเวียง waiting.. รอผล X
CNB5935 2565/08/29 11:23:30 waiting.. พิมพ์เอกสารแนบ นิตยา (ทดสอบ) waiting.. รอผล X
CNB5934 2565/08/29 11:23:14 waiting.. พิมพ์เอกสารแนบ นิตยา waiting.. รอผล X
CNB5933 2565/08/29 11:22:40 waiting.. พิมพ์เอกสารแนบ นิตยา waiting.. รอผล X
CNB5932 2565/08/30 00:41:15 ยืนยัน พิมพ์เอกสารแนบ ศักดิ์ชัย (ทดสอบ) paid ส่งแล้ว X
         
12


©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12