ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูฉลากโภชนาการ
ฟอร์มขอฉลากฯ | รายการขอฉลากฯ

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจดูรายการของคุณด้านล่างนี้
2.กดพิมพ์เอกสารแนบ เพื่อแนบมากับตัวอย่าง(1,000กรัม) ส่งมายัง Central Lab
3.กดพิมพ์จ่าหน้ากล่อง สามารถแปะหน้ากล่องตัวอย่าง และจัดส่งได้เลย

รายการลูกค้าที่ส่งตรวจฉลากโภชนาการ

1234567
IDคำขอวันที่Order Confirmรูปแบบผู้ให้ข้อมูลการชำระเงินผลตรวจแก้ไขลบ
GDA5957 2566/12/08 13:38:32 waiting.. ฉลากย่อ
พิมพ์เอกสารแนบ
ธนาชัย ชัยชำนะภัย waiting.. รอผล X
GDA5956 2566/11/22 10:05:31 waiting.. ฉลากย่อ
พิมพ์เอกสารแนบ
ยัสมูน หะยีลาเต๊ะ waiting.. รอผล X
GDA5955 2566/11/20 12:15:44 waiting.. ฉลากแบบเต็ม
พิมพ์เอกสารแนบ
ยัสมูน หะยีลาเต๊ะ waiting.. รอผล X
GDA5954 2566/11/20 11:52:52 waiting.. ฉลากย่อ+Cholesterol
พิมพ์เอกสารแนบ
นายสามารถ บุญลาภ waiting.. รอผล X
GDA5953 2566/11/14 08:03:28 waiting.. ฉลากแบบเต็ม
พิมพ์เอกสารแนบ
Evan waiting.. รอผล X
         
1234567


©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12