ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูฉลากโภชนาการ
ฟอร์มขอฉลากฯ | รายการขอฉลากฯ

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจดูรายการของคุณด้านล่างนี้
2.กดพิมพ์เอกสารแนบ เพื่อแนบมากับตัวอย่าง(1,000กรัม) ส่งมายัง Central Lab
3.กดพิมพ์จ่าหน้ากล่อง สามารถแปะหน้ากล่องตัวอย่าง และจัดส่งได้เลย

รายการลูกค้าที่ส่งตรวจฉลากโภชนาการ

12345678910...
IDคำขอวันที่Order Confirmรูปแบบผู้ให้ข้อมูลการชำระเงินผลตรวจแก้ไขลบ
GDA6014 2567/06/18 12:07:59 waiting.. ฉลากย่อ
พิมพ์เอกสารแนบ
ศศิประภา ตั้งวิริยะ waiting.. รอผล X
GDA6013 2567/06/17 10:10:50 waiting.. ฉลากแบบเต็ม
พิมพ์เอกสารแนบ
อมลวรรณ กัณฑบุตร waiting.. รอผล X
GDA6012 2567/06/14 09:32:31 waiting.. ฉลากย่อ+Cholesterol
พิมพ์เอกสารแนบ
วรกานต์ waiting.. รอผล X
GDA6011 2567/06/13 14:39:31 waiting.. ฉลากย่อ+Cholesterol
พิมพ์เอกสารแนบ
วรกานต์ waiting.. รอผล X
GDA6010 2567/06/10 12:27:33 waiting.. ฉลากย่อ
พิมพ์เอกสารแนบ
อมลวรรณ กัณฑบุตร waiting.. รอผล X
         
12345678910...


©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12