ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English

กสิกรไทย จับมือเซ็นทรัลแล็บไทย หนุนเอสเอ็มอียกระดับมาตรฐานสินค้าไทย

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับเซ็นทรัลแล็บไทย หนุนเอสเอ็มอียกระดับมาตรฐานสินค้าไทยเทียบเท่าสากล แนะตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญ สร้างความมั่นใจและยอมรับของคู่ค้าในระยะยาว มอบส่วนลดพิเศษค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 20% ให้ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้องค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าให้อยู่ระดับมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ที่มีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยสูงมากได้ จึงเป็นข้อจำกัดที่เอสเอ็มอีในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือแม้แต่การเข้าไปวางขายในโมเดิร์นเทรด หรือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งกรณีเหล่านี้เป็นข้อจำกัดให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วย

ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย ช่วยยกระดับสินค้าของเอสเอ็มอีให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยจะส่งเสริมให้เอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าธนาคารเข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและโรงงาน สถานประกอบการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นห้องแล็บมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้นำเข้าและร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจะเป็นที่ยอมรับ ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น และนำไปสู่การสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นธนาคารยังพร้อมสนับสนุนความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถทำธุรกิจและแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ด้าน พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และบริการด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอาหาร เครื่องดื่ม น้ำ รวมไปถึงภาชนะที่บรรจุ สถานประกอบการ และโรงงาน ซึ่งบริษัทสามารถให้คำปรึกษาและช่วยเเอสเอ็มอีได้

นอกจากนี้ผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอีที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ ๆ เริ่มให้ความสนใจเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้ากับบริษัทมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานในแหล่งผลิตสำคัญทั่วประเทศ 6 สาขา คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และ สงขลา ดังนั้นความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารกสิกรไทย ที่มาใช้บริการแล็บของบริษัทจะได้รับส่วนลดพิเศษ 20% จากราคาปกติ เพื่อสนับสนุนในการนำผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่จำเป็นกับเซ็นทรัลแล็บไทย

++++++++++++++++++++

KBank joins hands with Central Lab Thai to support SMEs in upgrading Thai product standards

KASIKORNBANK (KBank) teams up with Central Lab Thai to support SMEs in upgrading their product standards on a par with the required international standards. Participating SMEs are advised to have their products and facilities inspected by experts in order to build confidence in their trade partners over the long term. They will also enjoy a 20-percent discount when using laboratory testing services at Central Lab Thai and a poll of knowledge on finance, investment, laws and regulations for sustainable business operations from KBank.

Mr. Surat Leelataviwat, KBank Executive Vice President, said SME businesses have played an important role in Thailand’s economic development. While SME businesses have exhibited consistent growth, most of them are still facing a pain point of maintaining product quality to meet global standards. Stringent controls on product quality and safety standards in world markets are now a constraint for SMEs’ exports or even for goods distribution in leading modern trade venues or supermarkets in Thailand. Such limitation also prevents SMEs from getting access to funding sources in the system.


With the aim to enhance the product quality of SME businesses to match international standards, KBank and Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. or Central Lab Thai have signed a memorandum of understanding to help KBank’s SME customers to join the Central Lab Thai’s project to inspect the quality of products, plants and business venues. Central Lab Thai offers laboratory testing service that has been widely recognized by importers and merchants in Thailand and other countries. Certified products will gain more value added and greater market opportunities, domestically and globally, and will therefore get a better access to financial facilities. In addition, KBank will provide knowhow on finance, investment and online marketing techniques to enhance sustainable operations and competitiveness of those SMEs.

Lt. Col. Naravit Pao-in, Managing Director of Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd., or Central Lab Thai, said that the company provides laboratory testing service for products and services under the ISO/IEC 17025 standard and other requirements determined by the government. Of late, many countries have placed more importance on quality control and safety standards, especially for foods, beverages and water including packaging, business facilities and factories. The company can provide advice on these issues to SME entrepreneurs.


SME operators seeking to branch out to other countries or diversify their sale channels have shown greater interest in using laboratory testing services with the company. Currently, the company has six branch offices located in major production areas including Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen, Chachoengsao, Samut Sakhon and Songkhla. This collaborative effort between Central Lab Thai and KBank will help broaden business opportunities for SME entrepreneurs.

KBank’s SME business customers who use laboratory testing services with Central Lab Thai are entitled to a special discount of 20 percent on regular fees charged, as part of the company’s effort to encourage Thai SMEs to upgrade their product quality to be on par with global standards.

ที่มา http://link..

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CENTRAL LAB THAI ให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

เลือกตรวจวิเคราะห์ออนไลน์กับเราได้ที่ เมนูหลักเลือกตรวจวิเคราะห์

โดย admin 2565/09/11 20:51:11
อ่าน: 247, ความเห็น: 0, e

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า , ตรวจสอบคุณภาพโรงงาน , ตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่งออก 
 

พิมพ์ตัวเลข ↑
 
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

การตรวจ ผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
Update: 2566/08/30 08:27:01
อ่าน: 902 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่เจ้าของสินค้า ไม่ควรมองข้าม
Update: 2566/08/30 08:23:39
อ่าน: 1087 ความเห็น: 0
ตรวจ GMP น้ำ กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:22:00
อ่าน: 1170 ความเห็น: 0
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:03:41
อ่าน: 1624 ความเห็น: 0
ตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับการใช้ปุ๋ย ไม่ว่าปลูกพืชอะไร ก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนปุ๋ยได้สูงกว่าจ่ายค่าตรวจดินหลายเท่า
Update: 2565/12/15 06:51:14
อ่าน: 1639 ความเห็น: 0
เซ็นทรัลแล็บไทย แนะควรสร้างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อป้องกันสารอันตรายปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร
Update: 2565/11/30 13:22:48
อ่าน: 649 ความเห็น: 0
พืชกระท่อม เซ็นทรัลแล็บไทย ย้ำสร้างมาตรฐาน ต้องเริ่มจากระบบ GAP ส่วนการนำไปใช้ต้องระมัดระวัง
Update: 2565/11/30 12:44:14
อ่าน: 594 ความเห็น: 0
ปลูกกัญชากัญชง แนะเกษตรกร แปรรูปทำผลิตภัณท์
Update: 2565/11/01 15:57:37
อ่าน: 728 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่ผู้ซื้อไม่ควรมองข้าม
Update: 2565/10/12 00:35:38
อ่าน: 318 ความเห็น: 0
ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab Thai) – ทดสอบให้มั่นใจว่าปลอดภัย
Update: 2565/09/12 15:09:52
อ่าน: 827 ความเห็น: 0
© CentralLab.online 2022