ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English

วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทุกชนิดที่ขึ้นทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ถูกยกเลิกทั้งหมด โดยจะต้องถูกถ่ายโอนมาสู่ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3)

Central Lab Thai มีความพร้อมในการให้บริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ในด้านทดลองประสิทธิภาพและสารพิษตกค้างให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ตามระบบ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมกิจกรรมการศึกษาวิจัยตามข้อกำหนด พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย
การวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร

Central Lab Thai ดำเนินการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายมีผลการทดสอบวัตถุอันตรายกับเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น พืช โรคพืช วัชพืช หรือศัตรูพืชอื่นๆ ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

การทดสอบสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
Central Lab Thai เป็นหน่วยงานรับรองร่วมกับอีก 3 สมาคม ให้สามารถดำเนินการทดลองพิษตกค้างวัตถุอันตรายทางการเกษตร เรื่องกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2552

การทดสอบปุ๋ย และฮอร์โมนพืชต่างๆ
Central Lab Thai สามารถช่วยผู้ประกอบการในการทดสอบ การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม และการวิจัยกระบวนการผลิตปุ๋ยเพื่อให้ได้ค่าเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการวิเคราะห์คุณสมบัติทุกรุ่นของการผลิตและเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจติดตามคุณภาพของรัฐ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CENTRAL LAB THAI ให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

เลือกตรวจวิเคราะห์ออนไลน์กับเราได้ที่ เมนูหลักเลือกตรวจวิเคราะห์

โดย admin 2565/09/12 06:16:51
อ่าน: 306, ความเห็น: 0, e

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การทดสอบสารพิษตกค้าง , การทดสอบปุ๋ย , การทดสอบฮอร์โมนพืช 
 

พิมพ์ตัวเลข ↑
 
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

การตรวจ ผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
Update: 2566/08/30 08:27:01
อ่าน: 902 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่เจ้าของสินค้า ไม่ควรมองข้าม
Update: 2566/08/30 08:23:39
อ่าน: 1086 ความเห็น: 0
ตรวจ GMP น้ำ กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:22:00
อ่าน: 1170 ความเห็น: 0
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:03:41
อ่าน: 1624 ความเห็น: 0
ตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับการใช้ปุ๋ย ไม่ว่าปลูกพืชอะไร ก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนปุ๋ยได้สูงกว่าจ่ายค่าตรวจดินหลายเท่า
Update: 2565/12/15 06:51:14
อ่าน: 1639 ความเห็น: 0
เซ็นทรัลแล็บไทย แนะควรสร้างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อป้องกันสารอันตรายปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร
Update: 2565/11/30 13:22:48
อ่าน: 649 ความเห็น: 0
พืชกระท่อม เซ็นทรัลแล็บไทย ย้ำสร้างมาตรฐาน ต้องเริ่มจากระบบ GAP ส่วนการนำไปใช้ต้องระมัดระวัง
Update: 2565/11/30 12:44:14
อ่าน: 594 ความเห็น: 0
ปลูกกัญชากัญชง แนะเกษตรกร แปรรูปทำผลิตภัณท์
Update: 2565/11/01 15:57:37
อ่าน: 727 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่ผู้ซื้อไม่ควรมองข้าม
Update: 2565/10/12 00:35:38
อ่าน: 318 ความเห็น: 0
ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab Thai) – ทดสอบให้มั่นใจว่าปลอดภัย
Update: 2565/09/12 15:09:52
อ่าน: 827 ความเห็น: 0
© CentralLab.online 2022