ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มตรวจน้ำ | รายการตรวจน้ำ

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจดูรายการของคุณด้านล่างนี้
2.กดพิมพ์เอกสารแนบ และพิมพ์ ใบเสนอราคา (เซ็นต์ชื่อในใบเสนอราคา) เพื่อแนบมากับตัวอย่าง ส่งมายัง Central Lab
3.กดพิมพ์จ่าหน้ากล่อง สามารถแปะหน้ากล่องตัวอย่าง และจัดส่งได้เลย
*หมายเหตุ ปริมาณตัวอย่างน้ำขั้นต่ำ 6 ลิตร เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์

รายการลูกค้าที่ส่งตรวจวิเคราะห์ น้ำใช้ในกระบวนการผลิต

IDคำขอวันที่Order Confirmสั่งพิมพ์ผู้ให้ข้อมูลการชำระเงินผลตรวจแก้ไขลบ
WTA5934 2566/02/01 13:50:45 waiting.. พิมพ์เอกสารแนบ
พิมพ์จ่าหน้ากล่อง
นางสาวอุดมพร แก้วพิกุล waiting.. รอผล X
WTA5933 2565/09/01 00:43:22 waiting.. พิมพ์เอกสารแนบ
พิมพ์จ่าหน้ากล่อง
สมาน (ทดสอบ) waiting.. รอผล X
         


©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12