ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูฟอร์มขอใบเสนอราคา สำหรับการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง)
ฟอร์มขอใบเสนอราคา | รายการขอใบเสนอราคา

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจดูรายการของคุณด้านล่างนี้
2.กดพิมพ์ เอกสารคำขอฯ และเซ็นชื่อในเอกสาร
3.ถ่ายรูปเอกสาร ส่งมาที่ ไลน์ไอดี @FarmKaset หรือ e-mail: [email protected]
4.รอรับใบเสนอราคา

รายการลูกค้าที่ส่งตรวจวิเคราะห์

123
IDคำขอวันที่Order Confirmสั่งพิมพ์ผู้ให้ข้อมูลการชำระเงินผลตรวจแก้ไขลบ
QTT6005 2566/11/22 21:32:10 waiting.. เอกสารคำขอฯ ชนาสิน สำโรงทอง waiting.. รอผล X
QTT6004 2566/11/22 21:32:08 waiting.. เอกสารคำขอฯ ชนาสิน สำโรงทอง waiting.. รอผล X
QTT6003 2566/11/15 13:22:11 waiting.. เอกสารคำขอฯ สิทธา ศรีสังข์สุข waiting.. รอผล X
QTT6002 2566/11/15 13:02:02 waiting.. เอกสารคำขอฯ สิทธา ศรีสังข์สุข waiting.. รอผล X
QTT6001 2566/11/13 16:28:52 waiting.. เอกสารคำขอฯ ปารัชกัญญาพัชร ประเสริฐผล waiting.. รอผล X
QTT6000 2566/11/13 11:39:33 waiting.. เอกสารคำขอฯ สุภาพร เคราเซ่ waiting.. รอผล X
QTT5999 2566/11/08 15:55:39 waiting.. เอกสารคำขอฯ Kanokjit waiting.. รอผล X
QTT5998 2566/11/07 16:31:24 waiting.. เอกสารคำขอฯ ดลพร โพธิ์บางหวาย waiting.. รอผล X
QTT5997 2566/11/02 16:08:13 waiting.. เอกสารคำขอฯ บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด waiting.. รอผล X
QTT5996 2566/11/02 15:00:10 waiting.. เอกสารคำขอฯ บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด waiting.. รอผล X
QTT5995 2566/11/02 14:36:59 waiting.. เอกสารคำขอฯ บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด waiting.. รอผล X
QTT5994 2566/11/02 14:32:25 waiting.. เอกสารคำขอฯ บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด waiting.. รอผล X
QTT5993 2566/10/19 09:49:26 waiting.. เอกสารคำขอฯ นางสาว น้ำทิพย์ ชมประคต waiting.. รอผล X
QTT5992 2566/10/03 10:22:04 waiting.. เอกสารคำขอฯ ณัฐชา ศรีบุญเรือง waiting.. รอผล X
QTT5991 2566/09/27 14:38:42 waiting.. เอกสารคำขอฯ จริยา waiting.. รอผล X
QTT5990 2566/09/25 16:04:17 waiting.. เอกสารคำขอฯ คุณากร วังไฉล waiting.. รอผล X
QTT5989 2566/09/24 08:16:39 waiting.. เอกสารคำขอฯ ศุลีพร ภูมิชูชิต waiting.. รอผล X
QTT5988 2566/09/22 10:29:42 waiting.. เอกสารคำขอฯ ชัยพร waiting.. รอผล X
QTT5987 2566/09/05 10:10:18 waiting.. เอกสารคำขอฯ ธีรภัทร์ มากแก้ว waiting.. รอผล X
QTT5986 2566/09/04 15:03:13 waiting.. เอกสารคำขอฯ วีรวรรณ กิตติวัฒนางกูร waiting.. รอผล X
         
123


©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12