ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูฟอร์มขอใบเสนอราคา สำหรับการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง)
ฟอร์มขอใบเสนอราคา | รายการขอใบเสนอราคา

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจดูรายการของคุณด้านล่างนี้
2.กดพิมพ์ เอกสารคำขอฯ และเซ็นชื่อในเอกสาร
3.ถ่ายรูปเอกสาร ส่งมาที่ ไลน์ไอดี @FarmKaset หรือ e-mail: [email protected]
4.รอรับใบเสนอราคา

รายการลูกค้าที่ส่งตรวจวิเคราะห์

12345
IDคำขอวันที่Order Confirmสั่งพิมพ์ผู้ให้ข้อมูลการชำระเงินผลตรวจแก้ไขลบ
QTT6047 2567/06/18 12:11:59 waiting.. เอกสารคำขอฯ ศศิประภา ตั้งวิริยะ waiting.. รอผล X
QTT6046 2567/06/18 10:17:12 waiting.. เอกสารคำขอฯ กมลรัตน์ วงศ์วัจนโภคิน waiting.. รอผล X
QTT6045 2567/06/10 11:40:54 waiting.. เอกสารคำขอฯ อรทัย พลเยี่ยม waiting.. รอผล X
QTT6044 2567/06/08 12:02:31 waiting.. เอกสารคำขอฯ นิดหน่อย waiting.. รอผล X
QTT6043 2567/06/05 16:14:53 waiting.. เอกสารคำขอฯ ประภัสสร โอ่คำ waiting.. รอผล X
QTT6042 2567/06/05 16:14:52 waiting.. เอกสารคำขอฯ ประภัสสร โอ่คำ waiting.. รอผล X
QTT6041 2567/06/05 08:42:49 waiting.. เอกสารคำขอฯ สุกัลย์ บรัศไพบูลย์ waiting.. รอผล X
QTT6040 2567/06/04 13:34:26 waiting.. เอกสารคำขอฯ สุกัลย์ บรัศไพบูลย์ waiting.. รอผล X
QTT6039 2567/05/14 10:50:45 waiting.. เอกสารคำขอฯ ธนาชัย ชัยชำนะภัย waiting.. รอผล X
QTT6038 2567/05/10 11:35:15 waiting.. เอกสารคำขอฯ ธิดารัตน์ ลักขณาอดิศร waiting.. รอผล X
QTT6037 2567/05/09 15:59:07 waiting.. เอกสารคำขอฯ พัตราภรณ์ waiting.. รอผล X
QTT6036 2567/04/26 14:25:09 waiting.. เอกสารคำขอฯ ณิชมน waiting.. รอผล X
QTT6035 2567/04/18 15:11:01 waiting.. เอกสารคำขอฯ นายธีระวิทย์ พลโคกก่อง waiting.. รอผล X
QTT6034 2567/04/05 11:32:22 waiting.. เอกสารคำขอฯ ศศิวิมล อาจกล้า waiting.. รอผล X
QTT6033 2567/03/21 14:42:21 waiting.. เอกสารคำขอฯ กนกลักษณ์ waiting.. รอผล X
QTT6032 2567/03/19 19:10:00 waiting.. เอกสารคำขอฯ วรวรรณัฐรัฐ แสงรัตน์ waiting.. รอผล X
QTT6031 2567/03/13 11:59:15 waiting.. เอกสารคำขอฯ Sayamon Phasuk waiting.. รอผล X
QTT6030 2567/03/08 07:48:52 waiting.. เอกสารคำขอฯ นพวริทธิ์ waiting.. รอผล X
QTT6029 2567/02/24 13:15:19 waiting.. เอกสารคำขอฯ กฤติกา ทองเย็น waiting.. รอผล X
QTT6027 2567/02/15 08:35:44 waiting.. เอกสารคำขอฯ กนกพิชญ์ ซิวพร waiting.. รอผล X
         
12345


©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12