ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English

สุขภาพดี… เริ่มต้นด้วยฉลาก

สุขภาพดี… เริ่มต้นด้วยฉลาก

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการจากยี่ห้อ (แบรนด์) โดยไม่สนใจที่จะอ่านฉลากเล็กๆ ที่ติดอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) หรือบรรจุภัณฑ์ทำให้พลาดโอกาสในการรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ

ผู้ผลิตจะมีการใส่ข้อมูลหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ง่าย ใช้สื่อสารกับผู้บริโภคว่าสินค้าและบริการนั้นๆ ผลิตจากกระบวนการพิเศษ หรือมีคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นอย่างไร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ได้ซื้อสินค้าและบริการตรงกับความต้องการ คุ้มค่าแก่เงินที่จ่ายไป

ฉลากที่ติดบนตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ส่วนมากจะสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และโภชนาการ โดยการติดฉลากด้านสิ่งแวดล้อมจะมีหลักเกณฑ์ตาม ISO 14020 ซึ่งจะกำหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตอาจติดฉลากสิ่งแวดล้อมเองหรืออาจให้หน่วยงานกลางอื่นรับรองก่อนติดฉลากเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า สินค้าและบริการนั้นๆ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ตัวอย่างข้อมูลที่ติดบนฉลากหรืออาจแสดงเป็นสัญลักษณ์ที่พบเจอบ่อยๆ เช่น สามารถย่อยสลายได้ สามารถแตกสลายได้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable) ลดการใช้น้ำ (Reduced Water Consumption) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) ผลิตจากสารธรรมชาติ ฯลฯ การติดฉลากด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการติดโดยผู้ผลิตเพื่อแสดงว่าสินค้าและบริการนั้นมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพิเศษมีความแตกต่างจากสินค้าและบริการอื่นๆ ดังนั้นการติดฉลากจึงต้องติดฉลากให้ชัดเจนมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค

ฉลากโภชนาการเป็นอีกฉลากหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภค เป็นฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารในกรอบสี่เหลี่ยม (Nutrition Information) การอ่านข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมตรงตามภาวะโภชนาการ สามารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อที่ให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด ที่สำคัญยังช่วยให้ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ หรือกลุ่มผู้รักสุขภาพที่จำเป็นต้องจำกัดปริมาณสารอาหารเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมได้ การระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารจะต้องระบุตามรูปแบบเงื่อนไขที่กำหนดโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข การปลอมแปลงฉลากโภชนาการถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

จะเห็นได้ว่าการแสดงฉลากสิ่งแวดล้อมและฉลากโภชนาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารด้วยข้อมูลสั้นๆ เข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

โดย : กัญญาณี แสงเกียรติยุทธ ศูนย์ขับเคลื่อนมาตรฐานและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลจาก http://link..


บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CENTRAL LAB THAI ให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

เลือกตรวจวิเคราะห์ออนไลน์กับเราได้ที่ เมนูหลักเลือกตรวจวิเคราะห์

โดย admin 2565/09/19 14:24:29
อ่าน: 144, ความเห็น: 0, e

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตรวจโภชนาการ , ตรวจบรรจุภัณฑ์ , ตรวจมาตรฐาน ISO 14020 
 

พิมพ์ตัวเลข ↑
 
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

การตรวจ ผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
Update: 2566/08/30 08:27:01
อ่าน: 26 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่เจ้าของสินค้า ไม่ควรมองข้าม
Update: 2566/08/30 08:23:39
อ่าน: 27 ความเห็น: 0
ตรวจ GMP น้ำ กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:22:00
อ่าน: 266 ความเห็น: 0
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:03:41
อ่าน: 251 ความเห็น: 0
ตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับการใช้ปุ๋ย ไม่ว่าปลูกพืชอะไร ก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนปุ๋ยได้สูงกว่าจ่ายค่าตรวจดินหลายเท่า
Update: 2565/12/15 06:51:14
อ่าน: 315 ความเห็น: 0
ปลาร้าสับผัดสุก รสแซ่บ…
Update: 2565/12/08 14:50:25
อ่าน: 267 ความเห็น: 0
กัญชา ปรุงยังไงไห้เป็นเมนูที่ถูกต้อง และ ปลอดภัย !!
Update: 2565/12/08 14:24:35
อ่าน: 236 ความเห็น: 0
ผักอินทรีย์ คือ ผักปลอดสารพิษ หรือเปล่า?
Update: 2565/12/08 14:18:27
อ่าน: 252 ความเห็น: 0
ต้นทุนต่ำ สร้างรายได้ตลอดปี เลี้ยง ปลาสลิด ในบ่อปูนซีเมนต์
Update: 2565/12/08 14:00:22
อ่าน: 261 ความเห็น: 0
ใครป่วย มีอาการไอ มีเสมหะ ต้องลอง ! สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ
Update: 2565/12/08 13:55:08
อ่าน: 259 ความเห็น: 0
© CentralLab.online 2022